Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Aktualności


AktualnościINFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

2016-10-17 Obrazek
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników biura LGD nt. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020 z wyłączeniem biznespalnu. Podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania i zainteresowane otrzymaniem zapytania ofertowego powinny skontaktować się telefonicznie lub e-mailem z biurem Stowarzyszenia najpóźniej do 24 października 2016 r.

UWAGA! PYTANIA I ODPOWIEDZI

2016-10-14 Obrazek
Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

SZKOLENIE CZŁONKÓW RADY LGD GOŚCINNA WIELKOPOLSKA - REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ

2016-10-13 Obrazek
W dniu 12 października 2016 roku odbyło się kolejne szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował kryteria oceny i wyboru operacji w ramach realizacji LSR LGD Gościnna Wielkopolska. Program szkolenia nr 3: - specyfikacja i omówienie kryteriów oceny i wyboru operacji, - zasady wypełniania kart oceny,

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

2016-10-12 Obrazek
Wszystkich potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Goscinna wielkopolska. Spotkanie odbędzie się 27 października 2016 r., w Gimnazjum im Polskich Olimpijczyków ul. Kościańska 9 w Racocie o godzinie 10:00 i w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce ul. Jana Pawła II 6 godzina 16:00

Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa