Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Aktualności


AktualnościSZKOLENIE PRACOWNIKÓW BIURA LGD - REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ

2016-09-20 Obrazek
W dniu 20 września 2016 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzenie naboru wniosków w ramach realizacji LSR LGD Gościnna Wielkopolska. Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska – Dyrektor LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych. Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW BIURA LGD - REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ

2016-09-09 Obrazek
W dniu 09 września 2016 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o płatność na operację realizującą LSR LGD Gościnna Wielkopolska. Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska – Dyrektor LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych. Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

KOFERENCJA ROZPOCZYNAJĄCA REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) LGD GOŚCINNA WIELKOPOLSKA

2016-09-08 Obrazek
W dniu 05 września 2016 r. w sali konferencyjnej Klasztoru na Św. Górze w Głogówku odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność(LSR) LGD Gościnna Wielkopolska. W konferencji uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie gmin członkowskich LGD Gościnna Wielkopolska, liderzy lokalni, członkowie, partnerzy Gościnnej Wielkopolski, osoby zainteresowane dofinansowaniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwórstwa i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych z obszaru Gościnnej Wielkopolski oraz media. Konferencję zaszczycił swoją obecnością przedstawiciel Ministra Rolnictwa pan Jacek Węsierski - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

UWAGA! NOWE WZORY DOKUMENTÓW, W TYM WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

2016-09-08 Obrazek
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r. Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się z nowymi dokumentami.

Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa