Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Aktualności


SZKOLENIE CZŁONKÓW RADY LGD GOŚCINNA WIELKOPOLSKA - REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ

2016-10-20

W dniu 19 października 2016 roku odbyło się kolejne szkolenie członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował analizę formalną i ekonomiczną operacji, dokumentację operacji i ustalenie kwoty wsparcia.

Program szkolenia nr 4:

- zasady i warunki udostępniania członkom Rady dokumentacji operacji,

- badanie zasadności ekonomicznej operacji,

- analiza kosztów operacji,

- ustalanie kwoty wsparcia.

W szkoleniu uczestniczyło 11 członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska.

Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor  LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.

Szkolenie prowadzone było w formie wykładu, dyskusji i warsztatów.

W części szkolenia dotyczącej współpracy Rady z biurem LGD, a szczególnie obsługi organizacyjnej i technicznej posiedzeń Rady - uczestniczyli pracownicy biura LGD - w ramach szkolenia doskonalącego umiejętności pracowników biura LGD.

Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym posiadane wiadomości.

 


Obrazy:
Fotka Fotka Fotka


Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa