Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Nabór wniosków 2012


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wersja do druku Wersja do pobrania


Formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja do wniosku i inne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku, w tym formularze wymaganych oświadczeń oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji i kryteria wyboru operacji przez LGD.
Załączniki:
wopp_413_312_lgd_wniosek o przyznanie pomocy.pdf
wopp_413_312_lgd_wniosek o przyznanie pomocy_edytowalny.xls
ekonomiczny plan operacji_mikroprzedsiebiorczosc.pdf
ekonomiczny plan operacji_mikroprzedsiebiorczosc_edytowalny.xls
instrukcja do ekonomicznego planu operacji_mikroprzedsiebiorczosc.pdf
instrukcja do wniosku_mikroprzedsiebiorczosc.pdf
formularz_informacji_minimis.pdf
osw_wl_wsp_nieruch.pdf
osw_wl_wsp_nieruch_edytowalne.xls
oswiadczenie_o_deminimis.pdf
oswiadczenie_o_deminimis_edytowalne.xls
oswiadczenie_o_nie_deminimis_edytowalny.xls
oswiadczenie_podejmujacego_dzialalnosc_edytowalny.xls
oswiadczenie_podejmujacego_dzialalnosc.pdf
zapytanie_ofertowe_wzor_edytowalne.xls
zapytanie_ofertowe_wzor.pdf
wzor_gwarancji.pdf
wzor_gwarancji_edytowalny.xls
parp.pdf
oswiadczenie_status_mikro_edytowalne.xls
oswiadczenie_status_mikro.pdf
oswiadczenie_o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej.pdf
oswiadczenie_o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej_edytowalne.doc
oswiadczenie_o rozpoczeciu operacji.pdf
oswiadczenie_o rozpoczeciu operacji_edytowalne.doc
wykaz dokumentow mikroprzesiebiorczosc.pdf
kryteria wyboru mikroprzesiebiorczosc.pdf


Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa