Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Nabór wniosków 2012


Ogłoszenie naboru 2/2012

Wersja do druku Wersja do pobrania


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania   Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków:  od 12.04.2012 r. do  27.04.2012 r.

   – limit dostępnych środków:  4 152 134,00 zł

 

Miejsce i tryb składania wniosków.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo,   od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00 – 15.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami ich wypełnienia oraz wykazy dokumentów niezbędnych  o wyboru operacji i weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji, a także kryteria wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocena się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR dostępne są w siedzibie LGD oraz na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie:

   www.goscinnawielkopolska.pl,

- Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:  www.umww.prow.pl,

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez Lokalną  Grupę Działania Gościnna Wielkopolska, to osiągnięcie przez operację ponad 50% punktów uzyskanych przez najwyżej ocenioną operację w ramach ocenianego naboru.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: nr tel. 65 573 63 00.Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa