Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2012


Wybór operacji odnowa i rozwój wsi

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w związku z brakiem odwołań od decyzji w sprawie oceny operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w mocy pozostały decyzje w sprawie wyboru operacji podjęte podczas posiedzenia Rady w dniu 14 maja 2012 roku.

Poniżej lista operacji, które zostały wybrane i lista operacji, które nie zostały wybrane oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                       Pępowo, 14.05.2012 r.

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje, które mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

1

Gmina Jutrosin

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym

w Jutrosinie na cele rekreacyjne

Pawłowo,

Jutrosin

(Obszar LSR)

062502871

6991867802

GW-OW3/11/12

380 000,00

25

2

Gmina Kościan

Gościniec Gryżyna - budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem

Gryżyna

(Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-OW3/01/12

500 000,00

23

3

Gmina                    Miejska Górka

Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji

na szlaku rowerowym

wokół gminy Miejska Górka

Rozstępniewo, 

 Niemarzyn,

 Kołaczkowice,       Gostkowo,          Piaski,            Woszczkowo,        Oczkowice,         Roszkowo,        

Topólka  

(Obszar LSR)

062481630

6991870879

GW-OW3/10/12

430 000,00

20

4

Gmina Pakosław

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym

na cele rekreacyjne   (kontynuacja budowy ścieżki pieszo - rowerowej)

Sowy

(Obszar LSR)

062502852

6991871092

GW-OW3/15/12

100 000,00

20

5

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra

i Pawła w Rąbiniu

Nekropolia Chłapowskich dziedzictwem kulturowym

i atrakcją turystyczną - utwardzenie i oświetlenie terenu wokół Kościoła Parafialnego w Rąbiniu

Rąbiń

(Obszar LSR)

067280671

6981373286

GW-OW3/08/12

150 000,00

19

6

Gmina Czempiń

"Gościniec Donatowo" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie

wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy

Donatowo

 (Obszar LSR)

062578346

6981722479

GW-OW3/02/12

256 250,00

18

7

Gmina Czempiń

"Domostwo w Słoninie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy

Słonin

(Obszar LSR)

062578346

6981722479

GW-OW3/03/12

319 180,00

18

8

Gmina Czempiń

"Ostoja w Betkowie" - przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie

wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy

Betkowo

(Obszar LSR)

062578346

6981722479

GW-OW3/04/12

124 570,00

18

9

Gmina Pępowo

Zagospodarowanie centrum Pępowa

Pępowo 

 (Obszar LSR)

062562124

6961840454

GW-OW3/07/12

300 000,00

18

10

Gmina Piaski

Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze

Podrzecze

(Obszar LSR)

062493462

6961750389

GW-OW3/14/12

130 000,00

18

11

Gmina Kobylin

Ostoja Kuklinów - miejsce rekreacji i wypoczynku

na bazie świetlicy wiejskiej

i jej otoczenia

Kuklinów

(Obszar LSR)

062862466

6211693397

GW-OW3/17/12

110 000,00

18

12

Gmina Krobia

Renowacja Wyspy Kasztelańskiej w Krobi

w celu zachowania dziedzictwa kulturowego gminy oraz uatrakcyjnienia miejsc aktywnej rekreacji

i wypoczynku

Krobia

(Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-OW3/06/12

244 659,00

17

13

Gmina Dolsk

Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku - zagospodarowanie rynku

Dolsk

(Obszar LSR)

064130822

7851661171

GW-OW3/16/12

440 000,00

16

14

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Pocieszenia                     i św. Mikołaja                        w Starych Oborzyskach

Sanktuarium Maryjne dziedzictwem kulturowym

i atrakcją turystyczną - remont dachu na kościele

w Starych Oborzyskach

Stare Oborzyska (Obszar LSR)

053514124

6981398286

GW-OW3/12/12

81 000,00

15

15

Gmina Krobia

Zagospodarowanie terenu parku w celu utworzenia centrum rekreacji i wypoczynku w Pudliszkach

Pudliszki

(Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-OW3/05/12

315 341,00

14

16

Gmina

Miejska Górka

Rozwój bazy rekreacyjnej

w Miejskiej Górce

Miejska Górka (Obszar LSR)

062481630

6991870879

GW-OW3/09/12

270 000,00

14

Operacje, które nie mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

17

Gmina Krzywiń

Kompleks Sportowo - Rekreacyjny w Krzywiniu

Krzywiń

(Obszar LSR)

062526036

6981722189

GW-OW3/13/12

150 000,00

14

Razem wnioskowana kwota pomocy

4 301 000,00

 

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje z taką samą liczbą punktów uporządkowane są według kolejności wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania

Gościnna Wielkopolska

ul. Powstańców Wlkp. 43

63-830 Pępowo

Pępowo, 14.05.2012 r.

 

LISTA OPERACJI, KTÓRE NIE  ZOSTAŁY WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” 

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wniosek nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Operacje, które nie zostały prawidłowo złożone uporządkowane są według daty i godziny wpływu wnioski do biura LGD.

 

 

 

 

Lista członków Rady

 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój”

14.05.2012 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Sebastian Czwojda (Gmina Krobia)

 5. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 6. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 7. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 8. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 9. Zenon Norman (Gmina Piaski)

10. Dorota Lew – Pilarska (Gmina Czempiń)

11. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

12. Mieczysław Nowacki (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

13. Marek Pinkowski (SOPLICOWO  FILMOWE Marek Pinkowski)

14. Maria Cichocka (PHU „CEGUM” Ogumienie – Akcesoria – Usługi  Cichocka Maria)

15. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

16. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

17. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu)

18. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

19. Damian Braszak (Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”)

20. Barbara Gościniak

21. Artur Jarus

22. Grażyna Kuźmińska

23. Emilia Kuźnia

24. Gerard Misiaczyk

25. Roman Podgórski

26. Piotr Poprawa

27. Mirosław StachowiakProjekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa