Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2012


Ocena operacji małe projekty

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w dniu 05 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady oceniające operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

Poniżej lista rankingowa ocenionych operacji i lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                            Pępowo, 05.06.2012 r.

 

LISTA  OCENIONYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska

tzw. małych projektów

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

 Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

lub brak zgodności

z Lokalną Strategią Rozwoju

1

Stowarzyszenie  

"Centrum Rozwoju Gminy Kościan"

Śladami "Pana Tadeusza"

GW-MP4/08/12

24 560,00

26

2

Stowarzyszenie 

"Centrum Rozwoju Gminy Kościan"

"ZAJAZD MICKIEWICZOWSKI" - widowisko historyczno - artystyczne.

GW-MP4/09/12

24 710,40

25

3

Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne Ziemi Pępowskiej

Uczta Pan Tadeusz - rozsmakuj się w epopei narodowej.

GW-MP4/06/12

23 700,00

22

4

GMINA KROBIA

"DZIOŁO SIĘ JEDNYGU RAZU W BISKUPIAŃSKIEJ CHAŁUPIE"

GW-MP4/11/12

24 296,96

21

5

Gmina Krzywiń

Biesiada na przystanku

w Bielewie

GW-MP4/04/12

12 137,36

20

6

Stowarzyszenie "kuKLINów"

Z folklorem i kabaretem

po Gościnnej Wielkopolsce

GW-MP4/05/12

19 702,40

19

7

Gmina Dolsk

"Rowerem do Dolska - poznaj bogactwo szlaków turystyczno-rowerowych  LGD Gościnna Wielkopolska"

GW-MP4/03/12

19 917,92

18

8

Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie w Pępowie

Rekreacja nad zbiornikami wodnymi - pikniki rodzinne

 i zawody wędkarskie Gościnnej Wielkopolski

GW-MP4/18/12

17 800,00

17

9

Soplicowo filmowe

Marek Pinkowski

Remont poszycia dachów i elewacji zewnętrznych budynków stajnia i spichlerz Skansenu Soplicowo

GW-MP4/27/12

25 000,00

17

10

Parafia

Rzymskokatolicka

 pw. NMP Pocieszenia

i św. Mikołaja

w Starych Oborzyskach

Jarmark świętego Mikołaja 

w parafii w Starych Oborzyskach 

GW-MP4/07/12

19 905,60

16

11

Gmina Kościan

Renowacja zabytkowego kamienia pokutnego

w Starych Oborzyskach

i zagospodarowanie

jego otoczenia

GW-MP4/02/12

13 957,60

15

12

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

Inwentaryzacja małych zbiorników wodnych wraz

 z przeprowadzeniem konkursu dla społeczności lokalnej pn.: "Sposób zagospodarowania małych zbiorników wodnych".

GW-MP4/13/12

23 680,00

15

13

Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

Biskupiańska pracownia rękodzielnicza - adaptacja pomieszczeń przy Muzeum Stolarstwa i Biskupizny  w Krobi

GW-MP4/15/12

25 000,00

15

14

Stowarzyszenie Zielona Kohorta na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Pow. Gostyńskiego

Budowa ścieżki

 przyrodniczo - historycznej

na terenie ZSR Grabonóg

GW-MP4/21/12

19 676,80

15

15

Klub Sportowy "Sparta"

w Miejskiej Górce

Euro - Talenty 

Miejska Górka 2012

GW-MP4/25/12

20 000,00

15

16

Gmina Kościan

Budowa placu zabaw  w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec

GW-MP4/01/12

25 000,00

14

17

Ludowy Zespół Sportowy "JUNATRANS"                               Stare Oborzyska

Rodzinne spotkania w ogródku

GW-MP4/10/12

24 969,60

14

18

GMINA KROBIA

Utworzenie Biskupiańskiego Szlaku Kulinarnego

GW-MP4/12/12

24 360,00

14

19

Gmina Krzywiń

Lubiniacy po pracy, a Turyści

w drodze - miejsce do grillowania z infrastrukturą

GW-MP4/14/12

22 428,82

14

20

CENTRUM ROZWOJU

GMINY PAKOSŁAW

"Z FRANCUSKIMI PRZYJACIÓŁMI PO ŚLADACH KULTURY, TRADYCJI I HISTORII GOŚCINNEJ WIELKOPOLSKI"

GW-MP4/19/12

9 087,80

14

21

Gmina Jutrosin

Ścieżka zdrowia przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie

GW-MP4/24/12

25 000,00

14

22

Marek Adam Pinkowski

"Muzeum filmowe" w skansenie filmowym Soplicowo.

GW-MP4/26/12

25 000,00

14

23

Gmina Kobylin

Organizacja imprezy sportowej:  Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

GW-MP4/16/12

16 944,32

10

24

Stowarzyszenie Zielona Kohorta na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pow. gostyńskiego

Waloryzacja i ochrona krajobrazu wiejskiego wsi Talary

GW-MP4/20/12

16 800,00

6

25

Stowarzyszenie ZIELONA KOHORTA Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego

Inwentaryzacja małych form architektury sakralnej na terenie gmin: Krobia, Pępowo, Piaski.

GW-MP4/22/12

4 000,00

6

26

Beata Elżbieta Walkowiak

Budowa piwniczki

do przechowywania

GW-MP4/17/12

25 000,00

3

27

Krystyna Nowacka - Drzazdzyńska

Udział w Międzynarodowej  Wystawie Pieczarkalia 2012 Łosice od 20-22 września.

GW-MP4/23/12

5 160,00

brak zgodności z LSR

28

Stowarzyszenie

Oliwskie Słoneczko

Oddział Wielkopolski SOS - AKTYWACJA

GW-MP4/28/12

24 040,00

brak zgodności

z LSR

 – wniosek

nie złożony bezpośrednio

w biurze LGD

i  po terminie składania wniosków

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje z taką samą liczbą punktów uporządkowane są według kolejności wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski           

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu oceniającym operacje,

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

05.06.2012 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 3. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 4. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 5. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 6. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 7. Zenon Norman (Gmina Piaski)

 8. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

 9. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

10. Marek Stach (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce)

11. Małgorzata Jurdeczka (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

12. Mieczysław Nowacki (Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem” Małgorzata Jurdeczka)

13. Marek Pinkowski (SOPLICOWO  FILMOWE Marek Pinkowski)

14. Krzysztof Szczepaniak  („STER-GAZ” Wytwarzanie Urządzeń Kotłowych Andrzej i Krzysztof Szczepaniak spółka jawna)

15. Maria Cichocka (PHU „CEGUM” Ogumienie – Akcesoria – Usługi  Cichocka Maria)

16. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

17. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

18. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu)

19. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

20. Damian Braszak (Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”)

21. Krzysztof Fekecz

22. Barbara Gościniak

23. Emilia Kuźnia

24. Roman Podgórski

25. Piotr Poprawa

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa