Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Nabór wniosków 2013


Ogłoszenie naboru 2/2013

Wersja do druku Wersja do pobrania


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

1)      operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania   "Odnowa i rozwój wsi"

   - termin składania wniosków:  od 31.12.2013 r. do  15.01.2014 r.

   - limit dostępnych środków:   1 204 426,00 zł

 

2)       operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,                        ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych projektów

   - termin składania wniosków:  od 31.12.2013 r. do  29.01.2014 r.

   - limit dostępnych środków:    819 203,89 zł

 

Miejsce i tryb składania wniosków.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo,                         od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.00 - 15.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia ul. Powstańców Wlkp. 43,
63-830 Pępowo i na stronie internetowej www.goscinnawielkopolska.pl, a także

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez Lokalną  Grupę Działania Gościnna Wielkopolska, to osiągnięcie przez operację ponad 50% punktów uzyskanych przez najwyżej ocenioną operację w ramach ocenianego naboru.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: nr tel. 65 573 63 00                                                      

 

 

 

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa