Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / PLAN WŁĄCZENIA W OPRACOWANIE LSR 2014-2020


Plan włączenia społeczności lokalnej w opracowanie LSR 2014-2020

Wersja do druku Wersja do pobrania


Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). Kluczowym elementem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz funkcjonowanie biura LGD zapewniającego obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju. Plan włączenia społeczności realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w przygotowanie LSR. Szczegółowe informacje poniżej, a cały Plan włączenia społeczności - do pobrania załącznik na końcu informacji.

Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) informuje, że biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) przygotowywaną w ramach PROW na lata 2014-2020 jest otwarte dla mieszkańców w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek  10.00 - 14.00

wtorek          10.00 - 14.00

środa            10.00 - 14.00

czwartek       10.00 - 14.00

W ramach obsługi mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR i prowadzenia bieżących konsultacji społecznych (w godzinach otwarcia dla mieszkańców biura LGD) w biurze LGD funkcjonuje punkt informacyjno - konsultacyjny obsługiwany przez pracowników biura LGD.

W punkcie informacyjno - konsultacyjnym mieszkańcy mogą otrzymać podstawowe informacje na temat wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2020, wypełnić ankietę umożliwiającą wskazanie  oczekiwanych obszarów wsparcia zgodnych z celami PROW na lata 2014-2020 oraz propozycji projektów, a także przekazać wnioski dotyczące konsultowanych celów LSR.

Biuro LGD Gościnna Wielkopolska znajduje się  w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43.

Obsługa punktu informacyjno - konsultacyjnego: Joanna Kabała i Bernadeta Listwoń.

 

 
Załączniki:
plan wlaczenia spolecznosci.pdf


Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa