Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wdrażanie LSR - podstawowe dokumenty i informacje


LSR na lata 2016-2023

Wersja do druku Wersja do pobrania


Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023 została wybrana do realizacji w drodze konkursu przeprowadzonego przez Województwo Wielkopolskie.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" zdobyło 225 punktów w ramach oceny dokumentacji konkursowej (w tym 100% punktów za merytoryczną ocenę LSR).

W dniu 17 maja 2016 roku Marian Poślednik Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Główne cele LSR to:

1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze

     Gościnnej Wielkopolski

2. Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych

Beneficjenci z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska mogą pozyskać łącznie 12 mln złotych dofinansowania, w tym 6,1 mln złotych zostanie przeznaczone na uruchamianie i rozwijanie działalności gospodarczej związanej z produkcją/ przetwarzaniem/ sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych. 

LGD Gościnna Wielkopolska, poprzez realizację wybranych projektów, powinna osiągnąć cele i wskaźniki zapisane w LSR.

Informacja o wdrażaniu i realizacji LSR będzie bieżąco zamieszczana na stronie internetowej LGD Gościnna Wielkopolska.

Zapraszamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym zapoznania się ze strategią i pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej LGD w zakładce Wdrażanie LSR - podstawowe dokumenty.

LSR LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023 - poniżej załącznik do pobrania.

 
Załączniki:
lsr_lgd_gw.pdf


Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa