Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wdrażanie LSR w latach 2009 - 2015


Nabór wniosków 2009

Wersja do druku Wersja do pobrania


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania (LGD):

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie

 


informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1
Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

- termin składania wniosków: 15-28 października 2009 r.
- limit dostępnych środków: 4 305 000 zł

2
Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

- termin składania wniosków: 15-30 października 2009 r.
- limit dostępnych środków: 300 000 zł

 

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo, biuro LGD, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są stronie internetowej LGD - www.goscinnawielkopolska.pl oraz w biurze LGD
Dodatkowo informacji udzielają:
Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju: 0 601 716 497 oraz biuro LGD 065 573 63 00

 

 Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Gościnna Wielkopolska.

Ogłoszenie o naborze wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy znajduje się również na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - www.prow.umww.pl

24.09.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki:
wniosek_male projekty.pdf
oswiadczenie_o czlonkostwie w lgd.pdf
instrukcja do wniosku male projekty.pdf
wniosek_male_projekty_edytowalny.xls
wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji - odnowa i rozwoj wsi.pdf
kryteria wyboru odnowa i rozwoj wsi.pdf
instrukcja do wniosku odnowa i rozwoj wsi.pdf
wniosek_odnowa i rozwoj wsi.pdf
kryteria wyboru male projekty.pdf
wykaz dokumentow niezbednych do wyboru operacji - male projekty.pdf
wniosek_odnowa i rozwoj wsi_edytowalny.xls
oswiadczenie_o czlonkostwie w lgd_edytowalne.doc
oswiadczenie_o wpisywaniu sie operacji w realizacje przedsiewziecia.pdf
oswiadczenie_o wpisywaniu sie operacji w realizacje przedsiewziecia_edytowalne.doc
wniosek_wyprzedzajace finansowanie.xls
instrukcja do wniosku wyprzedzajace finansowanie.pdf


Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa