Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2009


Wybór operacji odnowa i rozwój wsi

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w dniu 3 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru:

- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;

- operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się

   do osiągnięcia celów tej osi,  tzw. małych projektów

Poniżej lista rankingowa wybranych operacji,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                        Pępowo, 03.12.2009 r.

 

LISTA  WYBRANYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny

Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Liczba uzyska nych punktów

 

Kwota

w ramach

LSR

1

Gmina Pępowo

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilkonicach wraz

z zagospodarowaniem terenu

i instalacjami wewnętrznymi – etap II

Wilkonice

(Obszar LSR)

062562124

6961840454

GW-OW1/01/09

26

155 000

2

Gmina Kobylin

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce gm. Kobylin na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Długołęka

(Obszar LSR)

062862466

6211693397

GW-OW1/04/09    

26

400 000

3

Gmina Kościan

Budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno – wypoczynkowym Nowy Dębiec

Nowy Dębiec

(Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-OW1/07/09    

26

383 731

4

Gmina Jutrosin

Kształtowanie centrum wsi Jeziora

Jeziora

(Obszar LSR)

062502871

6991867802

GW-OW1/03/09

24

250 000

5

Gmina

Dolsk

Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku –  zagospodarowanie rynku

w Dolsku

Dolsk

(Obszar LSR)

062520292

7851661171

GW-OW1/05/09

22

300 000

6

Gmina Krzywiń

Budowa Centrum Rekreacji

i Wypoczynku w Jerce

Jerka

(Obszar LSR)

062526036

6981722189

GW-OW1/10/09

20

500 000

7

Gmina Pakosław

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na rzece Orli w Pakosławiu  – I etap  – budowa pomostu, oświetlenia i zasilania

Pakosław

(Obszar LSR)

062502852

6991871092

GW-OW1/02/09

18

325 561 

8

Gmina Krobia

Utworzenie lokalnego centrum rekreacji i wypoczynku w Krobi, poprzez zagospodarowanie parku przy kościele p.w. św. Mikołaja

Krobia

(Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-OW1/13/09

18

308 425

9

Gmina

Piaski

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo  w Piaskach – zadanie 1: Zespół boisk

i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji

Piaski

(Obszar LSR)

062493462

6961750389

GW-OW1/06/09

17

500 000

10

Gmina

Miejska Górka

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piwnic budynku byłej restauracji na centrum rekreacyjno – kulturalne

w Miejskiej Górce

Miejska Górka

(Obszar LSR)

062481630

6991870879

GW-OW1/11/09

15

500 000

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje o tej samej liczbie punktów uporządkowane są według daty i godziny wpływu wniosku.

 

 Henryk Bartoszewski            

……………………..

  Przewodniczący Rady

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru,

  1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,

  2) operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się

       do osiągnięcia celów tej osi,  tzw. małych projektów

03.12.2009 r.  Pępowo

 (W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 3. Sebastian Czwojda (Gmina Krobia)

 4. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 5. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 6. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 7. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 8. Zenon Norman (Gmina Piaski)

 9. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

10. Krystyna Konieczna (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie)

11. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

12. Marek Stach (Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce)

13. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS"  Sp. z o.o.)

14. Małgorzata Jurdeczka  (Gospodarstwo Agroturystyczne "Nad Zalewem" – Małgorzata Jurdeczka)

15. Urszula Nowcka (Gospodarstwo Agroturystyczne "BAJKA" Urszula Nowacka)

16. Marek Pinkowski  (SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski) 

17. Krzysztof Szczepaniak („STER-GAZ” Wytwarzanie Urządzeń Kotłowych Andrzej i Krzysztof Szczepaniak spółka jawna)

18. Maria Burak (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu)

19. Mariusz Duda ("LZS Krobianka Krobia" w Krobi)

20. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

21. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie "DZIECKO" w Gostyniu)

22. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

23. Krzysztof Fekecz

24. Emilia Kuźnia

25. Gerard Misiaczyk

26. Roman Podgórski

27. Piotr Poprawa

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa