Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2009


Wybór operacji małe projekty

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w dniu 3 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym dokonano wyboru:

- operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;

- operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,  tzw. małych projektów

Poniżej lista rankingowa wybranych operacji i lista operacji, które nie zostały wybrane dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                           Pępowo, 03.12.2009 r.

 

LISTA  WYBRANYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny

Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Liczba uzyska nych punktów

 

Kwota

w ramach

LSR

1

Fundacja „Gościnna Wielkopolska”

Pielgrzymowanie na drodze świętego Jakuba

Błażejewo, Głogówko, Lubiń

(Obszar LSR)

063752784

6961783058

GW-MP1/17/09

21

24 000

2

Szkolny Klub Sportowy "Jantar" Racot

"XVII Bieg Olimpijski - Racot 2010"

Racot

(Obszar LSR)

063752836

6981011755

GW-MP1/06/09

19

14 020

3

Stowarzyszenie

dzieci i osób niepełnospra-

wnych

Razem lepiej i ciekawiej – niepełnosprawni

 w turystyce

i kulturze

Cichowo,

Dolsk,

Miejska Górka

(Obszar LSR)

063750793

6991686822

GW-MP1/05/09

17

25 000

4

Gmina Kościan

Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej

pod nazwą 

„Z samorządem

za pan brat”

Racot

(Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-MP1/07/09

17

24 637

5

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”

Bliskie a nieznane

Stare Oborzyska, Kokorzyn, Stary Lubosz, Turew, Nowe Oborzyska, Racot, Katarzynin, Choryń, Ignacewo, Wyskoć, Darnowo, Witkówki, Stare Oborzyska

(Obszar LSR)

063752053

6981807193

GW-MP1/08/09

17

24 166,80

6

Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"

w Pakosławiu

Noc Świętojańska

nad Zalewem Pakosław

 

Pakosław

(Obszar LSR)

063731571

6991832324

GW-MP1/11/09

16

13 186,09

7

Biblioteka Publiczna Miasta

i Gminy Dolsk

Regionalny festyn kulturalny Dni Ziemi Dolskiej

"Wianki 2010"

Dolsk

(Obszar LSR)

063739716

7851419694

GW-MP1/04/09

15

25 000,00

8

Andrzej Kuźmiński

Cyfrowe archiwum zasobów Gościnnej Wielkopolski

Łagowo

(Obszar LSR

063751606

6971039982

GW-MP1/13/09

15

24 847,00

9

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

Integracja społeczności lokalnych wokół własnego dziedzictwa kulturowego

i zasobów historycznych

Pępowo

Pasierby

Skoraszewice

(Obszar LSR)

063751906

6961396367

GW-MP1/16/09

15

22 500,00

10

Gmina Kobylin

Organizacja imprezy sportowej: Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kobylin

(Obszar LSR)

062862466

6211693397

GW-MP1/09/09

12

6 711,00

11

Gmina Krobia

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Krobia

i obszaru Gościnnej Wielkopolski, poprzez  wydanie publikacji

o charakterze promocyjno-krajoznawczym oraz organizacje  imprez kulturalnych i rozrywkowych

Krobia

(Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-MP1/15/09

11

12 782,00

12

Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

Biskupiańska Izba - adaptacja pomieszczenia na cele muzealne

Krobia

(Obszar LSR)

063748900

6961847255

GW-MP1/12/09

9

25 000,00

13

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Wojsk II Rzeczpospolitej Polskiej Odwach

III Zlot grup rekonstrukcyjnych

i historycznych pojazdów wojskowych "Strefa militarna 2010"

Podrzecze gm. Piaski

(Obszar LSR)

063752061

7822428822

GW-MP1/14/09

9

22 350,00

  Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

  Operacje o tej samej liczbie punktów uporządkowane są według daty i godziny wpływu wniosku.

 

 Henryk Bartoszewski            

……………………..

  Przewodniczący Rady

 

 

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓTRE  NIE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny

Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Liczba uzyska nych punktów

 

Kwota

w ramach

LSR

1

KONWENT OO. Bonifratrów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Piaskach

Konserwacja i restauracja polichromowanego wnętrza Kościoła      klasztornego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Piaskach, Marysinie

 

Piaski

(Obszar LSR)

 

062632654

6961409584

GW-MP1/02/09

-

0,00

2

Bractwo Kurkowe

w Dolsku

Turniej strzelecki o Złotą Szablę LGD Gościnna Wielkopolska

 

Dolsk

(Obszar LSR)

063743724

7851612563

GW-MP1/03/09

-

0,00

3

Uczniowski

Klub Jeździecki Dżamajka

Festiwal jeździecki Villa Natura 2010

 

Dolsk

(Obszar LSR)

 

063750476

6961829949

GW-MP1/10/09

-

0,00

4

Tomasz Węsierski

SPORT AND RAIL. Wyścig drezyn Gościnnej Wielkopolski

Bielewo

(Obszar LSR)

063752683

5992386659

GW-MP1/18/09

-

0,00

  Operacje, które nie zostały wybrane uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

 

 

Henryk Bartoszewski           

……………………..

  Przewodniczący Rady

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru,

  1) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,

  2) operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się

       do osiągnięcia celów tej osi,  tzw. małych projektów

03.12.2009 r.  Pępowo

 (W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 3. Sebastian Czwojda (Gmina Krobia)

 4. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 5. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 6. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 7. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 8. Zenon Norman (Gmina Piaski)

 9. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

10. Krystyna Konieczna (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie)

11. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

12. Marek Stach (Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce)

13. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS"  Sp. z o.o.)

14. Małgorzata Jurdeczka  (Gospodarstwo Agroturystyczne "Nad Zalewem" – Małgorzata Jurdeczka)

15. Urszula Nowcka (Gospodarstwo Agroturystyczne "BAJKA" Urszula Nowacka)

16. Marek Pinkowski  (SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski) 

17. Krzysztof Szczepaniak („STER-GAZ” Wytwarzanie Urządzeń Kotłowych Andrzej i Krzysztof Szczepaniak spółka jawna)

18. Maria Burak (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu)

19. Mariusz Duda ("LZS Krobianka Krobia" w Krobi)

20. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

21. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie "DZIECKO" w Gostyniu)

22. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

23. Krzysztof Fekecz

24. Emilia Kuźnia

25. Gerard Misiaczyk

26. Roman Podgórski

27. Piotr PoprawaProjekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa