Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Nabór wniosków 2010


Ogłoszenie naboru 1/2010

Wersja do druku Wersja do pobrania


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania (LGD):

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"  w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

   ”Odnowa i rozwój wsi

– termin składania wniosków  18 lutego –   4 marca 2010 r.

– limit dostępnych środków   746 883 zł

 

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

   ”Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej

– termin składania wniosków 15-31 marca 2010

– limit dostępnych środków  500 000 zł

 

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

  ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

– termin składania wniosków 15-31 marca 2010

– limit dostępnych środków  500 000 zł

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie,   ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo, w dniach: od poniedziałku do piątku 

godz.: 10.00 – 15.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD: www.goscinnawielkopolska.pl oraz w siedzibie LGD, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, w przypadku operacji o których mowa w pkt 2 i 3, w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju: 0601- 716-497

oraz biuro LGD 065 573-63-00.

 

04.02.2010 r.Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa