Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wdrażanie LSR w latach 2009 - 2015


Nabór wniosków 2/2010

Wersja do druku Wersja do pobrania


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania (LGD):

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska"  w Pępowie

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER,  działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

·  operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale   przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,  tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 20 kwietnia –  7 maja 2010 r.

– limit dostępnych środków: 285 800,11 zł

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie,  ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo, od poniedziałku do piątku, w godz.: 10.00 – 15.00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze i na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.goscinnawielkopolska.pl  oraz w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju: 0601- 716-497

oraz biuro LGD 065 573-63-00.

 

06.04.2010 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy dla poszczególnych operacji, dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory wniosków / Nabór wniosków 2010/ Małe projekty.

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa