Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2010


Ocena operacji małe projekty

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w dniu 17 maja 2010 r. odbyło się posiedzenie Rady oceniające operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

Poniżej lista rankingowa ocenionych operacji i lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                            Pępowo, 17.05.2010 r.

 

LISTA OCENIONYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Liczba uzyskanych punktów lub brak zgodności

z Lokalną Strategią Rozwoju

1

Gmina Krobia

Wytyczenie i oznakowanie Biskupińskiego Szlaku Turystycznego na obszarze LGD Gościnna Wielkopolska oraz jego promocja podczas I Złazu Wielkopolskich Włóczykijów

21

2

Stowarzyszenie "CENTRUM ROZWOJU GMINY KOŚCIAN"

Bliskie a nieznane. . . coraz bliżej

19

3

Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" Racot

Biegaj z nami na olimpijskim szlaku - Racot 2011

18

4

Fundacja "Gościnna Wielkopolska"

Pielgrzymowanie na drodze świętego Jakuba 2011

16

5

Bractwo Kurkowe

w Dolsku

Turniej strzelecki o Złotą Szablę LGD Gościnna Wielkopolska

14

6

Jurdeczka Małgorzata

Podniesienie jakości usług gospodarstwa agroturystycznego i atrakcyjności działalności dzięki zakupowi sprzętu i organizację imprezy kulturalno - sportowej

13

7

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

w Jutrosinie

Konkurs plastyczny pt. "Krajobraz Gościnnej Wielkopolski - pejzaż, kultura, architektura, tradycje"

10

8

Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" Racot

Muzeum pamiątek olimpijskich w Racocie

10

9

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej

Zeszyty Historyczne część I Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Jutrosińskiej 1918-1919

9

10

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

Śladami Józefa Zeidlera, wspaniałego kompozytora - młodzi adepci Świętogórskiej Orkiestry Dętej

8

11

Towarzystwo Edukacyjno - Kulturalne Ziemi Pępowskiej

Bieg katyński

8

12

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Pakosławiu

Sprawny i wyszkolony strażak gwarancją bezpieczeństwa turystów, rekreantów i mieszkańców w Gminie Pakosław

8

13

Fundacja MIEJSCE MOJE

Dziedzictwo kulturowe szansą na rozwój

7

14

KLUB JEŹDZIECKI "MERKURY" DALESZYN PRZY STADNINIE KONI STRÓŹYŃSKI

W DALESZYNIE

Zorganizowanie dwudniowych zawodów konnych połączonych z wystawą zabytkowych sprzętów i urządzeń rolniczych

7

15

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

Lokalny Inkubator Aktywności Społecznej w Pępowie

6

Operacje poza limitem środków w ramach naboru

16

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Wojsk

II Rzeczpospolitej Polskiej Odwach

IV Zlot grup rekonstrukcyjnych i historycznych pojazdów wojskowych "Strefa militarna 2011"

5

17

Kuźmiński Andrzej

Publikacja przewodnika turystycznego "KUCHNIA W STRZEMIONACH"

5

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju

18

Media Projekt                       Film Reklama Promocja     

Dariusz Wujek

Wideokronika Gościnnej Wielkopolski

brak zgodności

z LSR

19

Fundacja Ziemi Krobskiej

im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

Fabryka Mebli - remont i wyposażenie na cele muzealne

brak zgodności

 z LSR

20

Stowarzyszenie Edukacyjne MCA

Muzyka na szlakach tradycji - Lubiń 2010

brak zgodności

z LSR

Operacje poza limitem środków w ramach naboru

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje o tej samej liczbie punktów uporządkowane są według daty i godziny wpływu wniosku.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

 

Henryk Bartoszewski 

      ………………………………

podpis Przewodniczącego Rady

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu oceniającym operacje,

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

17.05.2010 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 5. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 6. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 7. Krystyna Konieczna (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie)

 8. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

 9. Marek Stach (Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce)

10. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS" Sp. z o.o.)

11. Małgorzata Jurdeczka  (Gospodarstwo Agroturystyczne "Nad Zalewem" – Małgorzata Jurdeczka)

12. Urszula Nowacka  (Gospodarstwo Agroturystyczne "BAJKA" Urszula Nowacka)

13. Marek Pinkowski  (SOPLICOWO FILMOWE Marek Pinkowski) 

14. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne" w Pakosławiu)

15. Mariusz Duda ("LZS Krobianka Krobia" w Krobi)

16. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

17. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie "DZIECKO" w Gostyniu)

18. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

19. Krzysztof Fekecz

20. Artur Jarus

21. Emilia Kuźnia

22. Gerard Misiaczyk

23. Roman Podgórski

24. Piotr Poprawa

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa