Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Nabór wniosków 2011


Ogłoszenie naboru 2/2011

Wersja do druku Wersja do pobrania


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”
w Pępowie

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 – termin składania wniosków: od 18 kwietnia 2011 r.  do  09 maja 2011 r.

 – limit dostępnych środków: 300 000 zł

 – minimalne wymagania: osiągnięcie przez operację ponad 50% punktów uzyskanych przez najwyżej ocenioną operację w ramach ocenianego naboru.

 

Miejsce i tryb składania wniosków.

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43, 63-830 Pępowo,  w dniach: od poniedziałku do piątku,  w godzinach: od 10:00 – 15:00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocena się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR, dostępne są:

 –  w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”
w Pępowie oraz na stronie internetowej: www.goscinnawielkopolska.pl,

 – w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Programu:  www.prow.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD: nr tel. 65 573 63 00.

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa