Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2011


Wybór operacji tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady dokonujące wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Poniżej lista operacji, które zostały wybrane i lista operacji, które nie zostały wybrane oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                                  Pępowo, 26.04.2011 r.

 

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje, które mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

1

MAT-BUD M.S. Bzdęga Spółka Cywilna Marian Bzdęga; Stefania Bzdęga

Adaptacja budynku mieszkalnego wraz

z rozbudową na kwatery o pow. użytkowej 307,11m²

Górka

(Obszar LSR)

065268642

6961527504

GW-M2/03/11

200 000,00

19

2

Paweł Maciejewski

Modernizacja budynku restauracji i hotelu oraz zakup wyposażenia

Pępowo

(Obszar LSR)

065268714

6961612055

GW-M2/02/11

134 596,00

14

Operacje, które nie mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

 

 

 

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  NIE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

1

Marek Kołodziejczyk

Remont z modernizacją ośrodka wypoczynkowego "Wodnik"

Gryżyna

(Obszar LSR)

064038241

6981162201

GW-M2/01/11

200 000,00

-

Wniosek nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Operacje, które nie zostały prawidłowo złożone uporządkowane są według daty i godziny wpływu wnioski do biura LGD.

 

 

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru,

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

26.04.2011 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Sebastian Czwojda (Gmina Krobia)

 5. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 6. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 7. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 8. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 9. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

10. Marek Stach (Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce)

11. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS" Sp. z o.o.)

12. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

13. Mariusz Duda ("LZS Krobianka Krobia" w Krobi)

14. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” w Racocie)

15. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie "DZIECKO" w Gostyniu)

16. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

17. Krzysztof Fekecz

18. Barbara Gościniak

19. Grażyna Kuźmińska

20. Emilia Kuźnia

21. Piotr Poprawa

22. Mirosław Stachowiak

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa