Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2011


Wybór operacji małe projekty

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w dniu 08 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady dokonujące wyboru operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

Poniżej lista operacji, które zostały wybrane i lista operacji, które nie zostały wybrane oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                                  Pępowo, 08.06.2011 r.

 

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje, które mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

1

Ośrodek Kultury, Sportu

i Aktywności Lokalnej           

w Miejskiej Górce

Wielkanocny Stół Gościnnej Wielkopolski - poszukiwanie

i promocja tradycyjnych potraw

i obrzędów

Miejska Górka

 (Obszar LSR)

062482085

6991820284

GW-MP3/09/11

17 955,00

31

2

Gmina Kościan

Turystyczne śpiewogranie

i aktywny wypoczynek

w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym

Nowy Dębiec

Nowy Dębiec

(Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-MP3/01/11

24 757,00

30

3

Biblioteka Publiczna Miasta

i Gminy Dolsk

"Kozi Jarmark" - prezentacja dorobku kulturowego społeczności LGD "Gościnna Wielkopolska"

Dolsk

(Obszar LSR)

063739716

7851419694

GW-MP3/02/11

23 296,00

28

4

Gmina Krobia

Utworzenie Centrum Kultury Biskupiańskiej

w Domachowie

Domachowo

(Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-MP3/08/11

25 000,00

26

5

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

Małe zbiorniki wodne - zasoby cenne przyrodniczo

i rekreacyjnie

Pępowo

(Obszar LSR)

063751906

6961396367

GW-MP3/05/11

15 000,00

25

6

Gmina Pakosław

Pielęgnowanie tradycji naszych ojców, przyszłością naszych wnuków

Pakosław

(Obszar LSR)

062502852

6991871092

GW-MP3/10/11

25 000,00

25

7

Gmina Kobylin

Organizacja imprezy sportowej: Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kobylin

(Obszar LSR)

062862466

6211693397

GW-MP3/06/11

10 336,26

19

8

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębior czości Powiatu Gostyńskiego

Cykl szkoleń i spotkań z zakresu tworzenia i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, wydanie poradnika "Agroturystyka alternatywą zatrudnienia na terenach wiejskich”

Gostyń

 (Poza obszarem LSR)

065378051

6961761246

GW-MP3/04/11

17 489,50

16

Operacje, które nie mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

 

 

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  NIE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

1

Miejsko-Gminny                           Ośrodek Kultury

Dożynki nie tylko

na ludowo

Jutrosin

(Obszar LSR)

063237474

6991859777

GW-MP3/03/11

22 000,00

-

2

Gmina Krzywiń

"Wianki Zbęchy 2011 –

Noc Świętojańska –

Nocą Radości"

Zbęchy

(Obszar LSR)

062526036

6981722189

GW-MP3/07/11

15 330,00

-

3

Gmina Pakosław

Inspiracje wielkanocnych bab

i kraszanek

Pakosław

(Obszar LSR)

062502852

6991871092

GW-MP3/11/11

11 165,00

-

4

Towarzystwo Przyjaźni Jutrosin - Potigny

Do ziemi ojców

Jutrosin

(Obszar LSR)

065456165

6991879521

GW-MP3/12/11

24 500,00

-

Wniosek nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Operacje, które nie zostały prawidłowo złożone uporządkowane są według daty i godziny wpływu wnioski do biura LGD.

 

 

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru,

operacji, które odpowiadają nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

08.06.2011 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Sebastian Czwojda (Gmina Krobia)

 5. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 6. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 7. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

 8. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

 9. Marek Stach (Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce)

10. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS" Sp. z o.o.)

11. Małgorzata Jurdeczka (Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem – Małgorzata Jurdeczka)

12. Urszula Nowacka (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

13. Mariusz Duda ("LZS Krobianka Krobia" w Krobi)

14. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” w Racocie)

15. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie "DZIECKO" w Gostyniu)

16. Krzysztof Fekecz

17. Barbara Gościniak

18. Artur Jarus

19. Grażyna Kuźmińska

20. Gerard Misiaczyk

21. Roman Podgórski

22. Piotr Poprawa

23. Mirosław StachowiakProjekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa