Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Wyniki naborów 2012


Wybór operacji małe projekty

Wersja do druku Wersja do pobrania


Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w związku z brakiem odwołań od decyzji w sprawie oceny operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów, w mocy pozostały decyzje w sprawie wyboru operacji podjęte podczas posiedzenia Rady w dniu 05 czerwca 2012 roku.

Poniżej lista operacji, które zostały wybrane i lista operacji, które nie zostały wybrane oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                     Pępowo, 05.06.2012 r.

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

tzw. małych projektów

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

1

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Gminy Kościan"

Śladami

"Pana Tadeusza"

Stare Oborzyska, Racot, Choryń, Gryżyna, Cichowo, Kopaszewo, Lubiń

 (Obszar LSR)

063752053

6981807193

GW-MP4/08/12

24 560,00

26

2

Stowarzyszenie

Centrum Rozwoju  

Gminy Kościan"

"ZAJAZD MICKIEWICZOWSKI" - widowisko historyczno - artystyczne.

Stare Oborzyska, Racot  

 Obszar LSR)

063752053

6981807193

GW-MP4/09/12

24 710,40

25

3

Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne Ziemi Pępowskiej

Uczta Pan Tadeusz - rozsmakuj się w epopei narodowej.

Krobia,  

Kościuszkowo

(Obszar LSR)

064234300

6961758020

GW-MP4/06/12

23 700,00

22

4

GMINA KROBIA

"DZIOŁO SIĘ

JEDNYGU RAZU      W BISKUPIAŃSKIEJ CHAŁUPIE"

Krobia,

Domachowo (Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-MP4/11/12

24 296,96

21

5

Gmina Krzywiń

Biesiada na przystanku

w Bielewie

Bielewo

(Obszar LSR)

062526036

6981722189

GW-MP4/04/12

12 137,36

20

6

Stowarzyszenie

"kuKLINów"

Z folklorem

i kabaretem

po Gościnnej Wielkopolsce

Kuklinów  (Obszar LSR)

067682924

6211757281

GW-MP4/05/12

19 702,40

19

7

Gmina Dolsk

"Rowerem do Dolska - poznaj bogactwo szlaków turystyczno-rowerowych  LGD Gościnna Wielkopolska"

Dolsk

 (Obszar LSR)

062520292

7851661171

GW-MP4/03/12

19 917,92

18

8

Pępowskie Towarzystwo Wędkarskie

w Pępowie

Rekreacja nad zbiornikami wodnymi - pikniki rodzinne i zawody wędkarskie Gościnnej Wielkopolski

Pępowo,

Siedlec,

  Krzekotowice (Obszar LSR)

067686591

6961870366

GW-MP4/18/12

17 800,00

17

9

Soplicowo filmowe   Marek Pinkowski

Remont poszycia dachów

i elewacji zewnętrznych budynków

stajnia i spichlerz Skansenu Soplicowo

Cichowo (Obszar LSR)

056841092

6981000757

GW-MP4/27/12

25 000,00

17

10

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Pocieszenia  

i św. Mikołaja 

w Starych Oborzyskach

Jarmark świętego Mikołaja w parafii w Starych Oborzyskach.

Stare Oborzyska (Obszar LSR)

053514124

6981398286

GW-MP4/07/12

19 905,60

16

11

Gmina Kościan

Renowacja zabytkowego kamienia pokutnego

w Starych Oborzyskach

i zagospodarowanie

jego otoczenia

Stare Oborzyska  (Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-MP4/02/12

13 957,60

15

12

Centrum Rozwoju Gminy Pępowo

Inwentaryzacja małych zbiorników wodnych wraz z przeprowadzeniem konkursu dla społeczności lokalnej pn.: "Sposób zagospodarowania małych zbiorników wodnych".

Pępowo,   Miejska Górka  

Obszar LSR)

063751906

6961396367

GW-MP4/13/12

23 680,00

15

13

Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

Biskupiańska pracownia rękodzielnicza - adaptacja pomieszczeń przy Muzeum Stolarstwa

 i Biskupizny 

w Krobi

Krobia

 Obszar LSR)

063748900

6961847255

GW-MP4/15/12

25 000,00

15

14

Stowarzyszenie Zielona Kohorta

 na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Pow. Gostyńskiego

Budowa ścieżki przyrodniczo - historycznej

na terenie ZSR Grabonóg

Grabonóg   (Obszar LSR)

067686386

6961876239

GW-MP4/21/12

19 676,80

15

15

Klub Sportowy "Sparta"        w Miejskiej Górce

Euro - Talenty  Miejska Górka 2012

Miejska Górka (Obszar LSR)

067689733

6991266221

GW-MP4/25/12

20 000,00

15

16

Gmina Kościan

Budowa placu zabaw

w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym

Nowy Dębiec

Nowy Dębiec (Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-MP4/01/12

25 000,00

14

17

Ludowy Zespół Sportowy "JUNATRANS"

Stare Oborzyska

Rodzinne spotkania

w ogródku

Stare Oborzyska (Obszar LSR)

067679082

6981757532

GW-MP4/10/12

24 969,60

14

18

GMINA KROBIA

Utworzenie Biskupiańskiego Szlaku Kulinarnego

Domachowo (Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-MP4/12/12

24 360,00

14

19

Gmina Krzywiń

Lubiniacy po pracy,

a Turyści w drodze

- miejsce do grillowania

z infrastrukturą

Lubiń

 (Obszar LSR)

062526036

6981722189

GW-MP4/14/12

22 428,82

14

20

CENTRUM ROZWOJU GMINY PAKOSŁAW

"Z FRANCUSKIMI PRZYJACIÓŁMI

PO ŚLADACH KULTURY, TRADYCJI I HISTORII GOŚCINNEJ WIELKOPOLSKI"

Pakosław (Obszar LSR)

063731415

6991846533

GW-MP4/19/12

9 087,80

14

21

Gmina Jutrosin

Ścieżka zdrowia

przy zbiorniku wodnym

w Jutrosinie

Pawłowo,    Rogożewo (Obszar LSR)

062502871

6991867802

GW-MP4/24/12

25 000,00

14

22

Marek Adam Pinkowski

"Muzeum filmowe"

w skansenie filmowym Soplicowo.

Cichowo (Obszar LSR)

056841092

6981000757

GW-MP4/26/12

25 000,00

14

Razem wnioskowana kwota pomocy

469 891,26

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje z taką samą liczbą punktów uporządkowane są według kolejności wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski           

 

    

 Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                                                         Pępowo, 05.06.2012 r.

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  NIE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

tzw. małych projektów

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

1

Gmina Kobylin

Organizacja imprezy sportowej:

Bieg im. Marszałka

Józefa Piłsudskiego

Kobylin

(Obszar LSR)

062862466

6211693397

GW-MP4/16/12

16 944,32

10

2

Stowarzyszenie Zielona Kohorta na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pow. gostyńskiego

Waloryzacja

i ochron

a krajobrazu

wiejskiego

wsi Talary

Talary 

(Obszar LSR)

067686386

6961876239

GW-MP4/20/12

16 800,00

6

3

Stowarzyszenie ZIELONA KOHORTA Na Rzecz Zrównoważonego Rozowju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego

Inwentaryzacja

małych form

architektury sakralnej

na terenie gmin:

Krobia, Pępowo,

Piaski.

Grabonóg

(Obszar LSR)

067686386

6961876239

GW-MP4/22/12

4 000,00

6

4

Beata Elżbieta Walkowiak

Budowa piwniczki 

do przechowywania

Pakosław (Obszar LSR)

038026825

6991068432

GW-MP4/17/12

25 000,00

3

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

5

Krystyna Nowacka - Drzazdzyńska

Udział w Międzynarodowej 

Wystawie Pieczarkalia 2012 Łosice

od 20-22 września.

Łosice (Obszar poza LSR)

067687016

6991034752

GW-MP4/23/12

5 160,00

-

Wniosek nie został złożony w terminie wskazanym w informacji o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy

6

Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko

Oddział Wielkopolski  SOS - AKTYWACJA

Lubiń (Obszar LSR)

000000000

5842531396

GW-MP4/28/12

24 040,00

-

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Operacje, które nie zostały prawidłowo złożone uporządkowane są według daty i godziny wpływu wnioski do biura LGD.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski           

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru operacji,

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach Osi 3,

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

05.06.2012 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 3. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 4. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 5. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 6. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 7. Zenon Norman (Gmina Piaski)

 8. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

 9. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

10. Marek Stach (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce)

11. Małgorzata Jurdeczka (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

12. Mieczysław Nowacki (Gospodarstwo Agroturystyczne „Nad Zalewem” Małgorzata Jurdeczka)

13. Marek Pinkowski (SOPLICOWO  FILMOWE Marek Pinkowski)

14. Krzysztof Szczepaniak  („STER-GAZ” Wytwarzanie Urządzeń Kotłowych Andrzej i Krzysztof Szczepaniak spółka jawna)

15. Maria Cichocka (PHU „CEGUM” Ogumienie – Akcesoria – Usługi  Cichocka Maria)

16. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

17. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

18. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu)

19. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

20. Damian Braszak (Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”)

21. Krzysztof Fekecz

22. Barbara Gościniak

23. Emilia Kuźnia

24. Roman Podgórski

25. Piotr Poprawa

 Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa