Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Menu główne / Odnowa i rozwój wsi


Wybór operacji odnowa i rozwój wsi

Wersja do druku Wersja do pobrania


 

 

 

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska   Zarząd LGD informuje, że w związku z brakiem odwołań od decyzji w sprawie oceny operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w mocy pozostały decyzje w sprawie wyboru operacji podjęte podczas posiedzenia Rady w dniu 30 stycznia 2014 roku.

Poniżej lista operacji, które zostały wybrane i lista operacji, które nie zostały wybrane oraz lista członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                        Pępowo, 30.01.2014 r.

 

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje, które mieszczą się w ramach limitu środków określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

1

 

Gmina Piaski

PRZYSTAŃ "ŻGALINY" - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w  miejscowości Szelejewo Pierwsze  na cele rekreacyjne

 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Szelejewo

Pierwsze

 (Obszar LSR)

062493462

6961750389

GW-OW4/10/13

135 000,00

21

2

Gmina Krobia

RAJSKI MOSTEK - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

w miejscowości Niepart

Niepart

 (Obszar LSR)

063125101

6961749038

GW-OW4/06/13

131 100,00

18

3

Gmina Dolsk

"Miejsca spotkań na szlaku rowerowym".

Brześnica

Lipówka

(Obszar LSR)

064130822

7851661171

GW-OW4/02/13

58 000,00

16

4

Gmina Czempiń

Krąg Herkulesa - budowa siłowni zewnętrznej

wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą

Borowo

(Obszar LSR)

062578346

6981722479

GW-OW4/03/13

110 000,00

16

5

Gmina Krzywiń

Przebudowa infrastruktury rynku      w Krzywiniu.

Krzywiń

(Obszar LSR)

062526036

6981722189

GW-OW4/09/13

100 000,00

16

6

Gmina Kościan

Budowa ścieżki rowerowej Stare Oborzyska - Pianowo

Stare Oborzyska   Pianowo

(Obszar LSR)

062502781

6981722485

GW-OW4/01/13

244 000,00

15

7

Gmina Pępowo

"Kasztanówka" miejscem spotkań

i wypoczynku - utwardzenie powierzchni gruntu i budowa oświetlenia terenu przy

ul. Sportowej

w Pępowie

Pępowo

(Obszar LSR)

062562124

6961840454

GW-OW4/04/13

61 180,00

14

8

Gmina Kobylin

Podniesienie standardu centrum kulturalnego poprzez  remont świetlicy wiejskiej w Smolicach

Smolice

(Obszar LSR)

062862466

6211693397

GW-OW4/05/13

82 600,00

14

9

Gmina Miejska Górka

Budowa skateparku i kortu tenisowego  w Miejskiej Górce

Miejska Górka  

(Obszar LSR)

062481630

6991870879

GW-OW4/07/13

162 820,00

14

10

Gmina Pakosław

III etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej

wraz z miejscami postojowymi                                  przy zbiorniku wodnym "Pakosław"

Pakosław

Sowy

(Obszar LSR)

062502852

6991871092

GW-OW4/08/13

47 000,00

14

11

Gmina Jutrosin

Przebudowa chodnika - na ścieżkę pieszo - rowerową,

ul. Garncarska

w Jutrosinie

Jutrosin

(Obszar LSR)

062502871

6991867802

GW-OW4/11/13

72 300,00

14

Razem wnioskowana kwota pomocy

1 204 000,00

 

Operacje na liście uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje z taką samą liczbą punktów uporządkowane są według kolejności wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

 

 

 

      Stowarzyszenie

 Lokalna Grupa Działania

 Gościnna Wielkopolska

 ul. Powstańców Wlkp. 43

         63-830 Pępowo

                                                                          Pępowo, 30.01.2014 r.

 

LISTA  OPERACJI,  KTÓRE  NIE  ZOSTAŁY  WYBRANE

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Gościnna Wielkopolska

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi”

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Lokalizacja operacji

 

 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy

 

NIP Wnioskodawcy

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD

Wnioskowana kwota pomocy

Liczba uzyskanych punktów

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wniosek nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składnia wniosków o przyznanie pomocy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Operacje, które nie zostały prawidłowo złożone uporządkowane są według daty i godziny wpływu wnioski do biura LGD.

 

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu dokonującym wyboru operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Odnowa i rozwój”

30.01.2014 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Sebastian Czwojda (Gmina Krobia)

 5. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 6. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 7. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 8. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 9. Zenon Norman (Gmina Piaski)

10. Dorota Lew – Pilarska (Gmina Czempiń)

11. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

12. Mieczysław Nowacki (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

13. Marek Pinkowski (SOPLICOWO  FILMOWE Marek Pinkowski)

14. Maria Cichocka (PHU „CEGUM” Ogumienie – Akcesoria – Usługi  Cichocka Maria)

15. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

16. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

17. Andrzej Konieczny (Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu)

18. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

19. Damian Braszak (Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”)

20. Barbara Gościniak

21. Artur Jarus

22. Grażyna Kuźmińska

23. Emilia Kuźnia

24. Gerard Misiaczyk

25. Roman Podgórski

26. Piotr Poprawa

27. Mirosław Stachowiak Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa