Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Aktualności


AktualnościSZKOLENIE PRACOWNIKÓW BIURA LGD - REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ

2016-09-07 Obrazek
W dniu 07 września 2016 roku odbyło się szkolenie pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na operację realizującą LSR LGD Gościnna Wielkopolska. Szkolenie prowadziła Urszula Pużanowska – Dyrektor LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych. Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

INFORMACJA O PLANOWANYM DO WYKONANIA ZADANIU

2016-09-07 Obrazek
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie ul. Powstańców Wlkp. 43 informuje o planowanym do wykonania zadaniu polegającym na organizacji co najmniej pięciu szkoleń dla członków Rady LGD Gościnna Wielkopolska. Szkolenia na ok. 20 osób każde planowane są w okresie wrzesień - grudzień 2016 r. w siedzibie LGD w Pępowie. Podmioty posiadające doświadczenie niezbędne do wykonania zadania polegającego na organizacji wyżywienia podczas jednego, kilku lub wszystkich szkoleń powinny skontaktować się lub złożyć ofertę - osobiście, telefonicznie lub e-mailem z biurem Stowarzyszenia najpóźniej do 14 września 2016 r.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ LSR LGD GOŚCINNA WIELKOPOLSKA

2016-09-05 Obrazek
W dniu 2 września br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

UWAGA! POPRAWKI TECHNICZNE WE WNIOSKACH O PRZYZNANIE POMOCY

2016-08-23 Obrazek
Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi (po technicznych poprawkach wprowadzonych przez ARiMR w dniu 19 sierpnia 2016 r.) formularzami wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR.

Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa