Aktualnosci Aktualnosci Partnerstwo Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Publikacje Multimedia Zrealizowane projekty Kontakt
SZUKAJ W SERWISIE
Szukaj


UP


UP


UP

Strona główna / Aktualności


AktualnościUWAGA!! MIESZKAŃCY WSI: KOBIETY i OSOBY W WIEKU 50+

2016-10-10 Obrazek
Potencjalnych beneficjentów: mieszkańców wsi z grup defaworyzowanych czyli kobiet i osób w wieku 50+ zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

UWAGA! INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU

2016-10-05 Obrazek
Potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych włączeniem się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska zapraszamy do zapoznania się z informacjami pomocniczymi przy wypełnianiu biznesplanu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

2016-09-29 Obrazek
W dniu 27 września 2016 r. w Pępowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska, podczas którego m.in. przedstawione zostały zmiany w składzie Rady i zmiany w Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono wysokość składek członkowskich.

SZKOLENIE CZŁONKÓW RADY LGD GOŚCINNA WIELKOPOLSKA - REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ

2016-09-28 Obrazek
W dniu 27 września 2016 roku odbyło się kolejne szkolenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku. Zakres tematyczny szkolenia obejmował wybór operacji na podstawie kryteriów określonych w LSR LGD Gościnna Wielkopolska oraz ustalenie kwoty wsparcia.

Projekty współpracy

Ikonka
Podróże z Panem Tadeuszem
http://www.youtube.com/embed/TRp8mRZemzw?controls=2&showinfo=0&rel=0&vq=medium
http://www.prow.umww.pl/
http://www.minrol.gov.pl/
http://www.faow.org.pl
http://www.arimr.gov.pl/
http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1733&LangId=0
http://goscinnawielkopolska.pl/strona1/
Mapa